دانشمندان نخستین گام را برای معکوس‌کردن اثرات کوتولگی برداشتند و معتقدند درمان جدید می‌تواند در سه سال آینده بر روی انسان‌ها اعمال شود. به گزارش ابرتازه ها به نقل از ایسنا ، محققان فرانسوی بر این باورند که اثرات کوتولگی می‌تواند با تزریق نوعی پروتئین درمان شود. کوتولگی از بالغ بر ۲۰۰ شرایط مجزای پزشکی