روش های زیباسازی فک، چانه و گونه جراحی‌های ناحیه فک و صورت (فک بالا و پایین، چانه و گونه) جزو ‌جراحی‌هایی هستند که نتایج آنها معمولا قابل پیش‌بینی است و می‌توان قبل از عمل، درصد موفقیت را مشخص کرد. اگر از روش‌های درست استفاده شود، احتمال آسیب دندانی خیلی کم است ولی در مواردی که