تزیین شب یلدا یکی از سنت های زیبای ما ایرانیان است. برای شب یلدای امسال تان از تصاویر زیر برای تزیین حلقه در با انار و میوه های خشک الهام بگیرید و درکوب هایی زیبا برای تزیین ورودی خانه تان درست کنید. درکوب برای تزیین شب یلدا درکوب ها یکی از جالب ترین تزییناتی هستند