آموزش تزیین دستمال سفره به شکل بابانوئل بابانوئل یکی از مهمترین و اصلی ترین نمادهای کریسمس است. این بار میز غذاخوری تان را برای کریسمس، با بابانوئل های کاغذی تزیین کنید. وسایل لازم برای تزیین دستمال سفره به شکل بابانوئل آموزش تزیین دستمال سفره بابانوئل برای کریسمس ابتدا الگوی بالا را روی یک کاغذ سفید