آشنایی با هنر سوزن دوزی ترکمن در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر سوزن دوزی ترکمن آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. صنایع دستی ٬ هنر سوزن دوزی ترکمن سوزن دوزی ترکمن که بدان سیاه دوزی نیز اطلاق می‌شود، در گذشته کاربرد فراوانی داشته است