تست هوش جالب تست هوش جالب
تست هوش, تست هوش تصویری گزینه متفاوت, تست هوش تصویری با جواب تست هوش, تست هوش تصویری گزینه متفاوت در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری گزینه متفاوت را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. پنج زنجیره (رشته) علامت داریم. یکی از این زنجیره ها با بقیه
تست هوش تصویری جمع اعداد روی توپ ها, معما و تست هوش, معمای ریاضی تست هوش تصویری جمع اعداد روی توپ ها, معمای ریاضی در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری جمع اعداد روی توپ ها را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. همانطور که در تصویر نیز
تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری تمام مثلث های شکل را بشمارید را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.
تست هوش ریاضی, تست هوش مرغ و تخم مرغ, معمای ریاضی مرغ و تخم مرغ تست هوش ریاضی, معمای ریاضی مرغ و تخم مرغ در این مطلب از ابرتازه ها معمای ریاضی مرغ و تخم مرغ با جواب را ارائه می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. اگر یک و
معما و تست هوش, تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری کاشی های رنگی با جواب را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. یک سطح کاشیکاری
تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب با دقت به تصویر زیر نگاه کنید: تست هوش تصویری با جواب سکّه ای به قطر واحد داریم. دایره ای به قطر ۲ سکّه، رسم می کنیم. حداکثر ۲ سکّه در این دایره جا می شود. حال دایره ای به قطر ۳ سکّه، رسم می
تست هوش تصویری شیر آب و مخزن چهار مخزن آب داریم که به هم متصل هستند. شیر آب را باز می کنیم. آب با فشار ملایم درون مخزن اول می ریزد. آیا می توانید بگویید کدام مخزن قبل از بقیه، بصورت کامل پر خواهد شد؟ تست هوش تصویری با جواب پاسخ تست هوش تصویری شیر آب
معما تصویری عدد درست به جای علامت سوال با دقت به تصویر زیر نگاه کنید. هر شکل معادل عدد خاصی می باشد و ۵ معادله برای رسیدن به جواب درست قرار داده شد. در این معما تصویری عدد درست را به جای علامت سوال مشخص کنید. معما تصویری با جواب