تشخیص ادویه اصل تشخیص ادویه تقلبی, راهنمای خرید ادویه, راهنمای خرید ادویه های اصلی ادویه جات تنوع زیادی دارند و متاسفانه در میان آن ها ادویه جات تقلبی و بی کیفیت هم یافت می شود که باعث می شود هنگام خرید به اشتباه بیفتیم. این مشکل حتی در کشورهای تولید کننده هم ممکن است به