تصاویر آیت الله هاشمی و همسرش پای صندوق رای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دعا کرد خداوند کشور را از همه شروری که در کمین کشور ما است، نجات دهد….