زندگینامه باد اسپنسر معروف به پاگنده سینما باد اسپنسر یا کارلو پدرسولی یک بازیگر ایتالیایی است