پارک نوروز تهران, بوستان نوروز, تصاویر بوستان نوروز پارک نوروز تهران, بوستان نوروز در این مطلب از ابرتازه ها درباره بوستان نوروز توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بوستان نوروز بزرگترین بوستان پهنه غربی اراضی عباس آباد تهران با کارکرد تفریحی، فرهنگی و تفرجی است که برای آن