تصاویر دومین روز ثبت‌نام یازدهمین انتخابات ریاست‌ جمهوری