۱۱ خوراکی که باعث افزایش تپش قلب می شوند در این مطلب از ابرتازه ها خوراکی هایی که باعث افزایش تپش قلب می شوند را معرفی نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. درمان تپش قلب ٬ افزایش تپش قلب نرخ ضربان قلب (تعداد دفعاتی که قلب در یک دقیقه می زند) تحت