به گزارش پرداد: آلینا کاباوا زن ۳۰ ساله قهرمان ژیمناستیک روسیه است که مشعل بازیهای سوچی را روشن کرد.اما خبرهای پشت پرده زیادی از این چهره وجود دارد. برخی از رفت و آمدهای زیاد وی به کاخ کرملین خبر می دهند. همچنین گفته می شود این زن ۳۰ ساله یک فرزند پسر دارد که هنوز