غذاهای ممنوعه قبل از سفر هوایی افزایش فشار خون در هواپیما, پرواز, تهوع در پرواز شاید شما هم جزو آن دسته از مسافران هواپیما هستید که در طول سفر با خود غذا یا اسنک می آورند. اگر چه ممکن است غذاهایی که شما به همراه خود می آورید سالم و مفید باشند اما شاید گزینه