حامله شدن دختران دبیرستانی در اردو مدرسه دختر دبیرستانی, دختر دبیرستانی بی حجاب, باردار شدن دختر دبیرستانی ۷ دختر نوجوان پس از اینکه به اردوی دسته جمعی با اولیای مدرسه رفتند پس از بازگشت از اردو باردار به خانه برگشتند. این مدرسه ۲۸ نفر از دانش اموزان دختر را به این اردوی علمی در سارایوو(پایتخت