وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که حبابی در بازار بورس نمی‌بینم، گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از تداوم رشد شاخص بورس دارد.   به گزارش ایسنا سید شمس الدین حسینی  درباره رشد شاخص بورس طی روزهای اخیر اظهار کرد: در این باره نظرات کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه ارائه شده و واقعیت امر این