دختر جوانی در افغانستان که توسط شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برای ۵ ماه در توالت زندانی شده بود ، توسط ماموران پلیس افغانستان نجات یافته و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است . مقامات پلیس افغانستان گفتند «سحر گل» ۱۵ ساله را روز دوشنبه در زیرزمین خانه شوهرش در ولایت