کارمند نمونه از منظر امام علی (ع) حضرت علی علیه السلام در امر خلافت خود تمام کارها را به درستی و دقت پی‌گیری می‌کردند و از همه نیز اینگونه می‌خواستند؛