حرم حضرت معصومه حرم حضرت معصومه
اشعار وفات حضرت معصومه, مداحی وفات حضرت فاطمه معصومه (س), شعر حضرت معصومه اشعار وفات حضرت معصومه, مداحی وفات حضرت معصومه (س) در این مطلب از ابرتازه ها مداحی وفات حضرت فاطمه معصومه (س) را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ای غبــــار آستــــانت، آبـــروی اهــــل قــم داده زینت
مسافران کاروان حضرت معصومه در این سفر، چهار نفر از برادران و حدود چهل نفر از مردان که همگی از برادرزاده ها و اقوام بودند، حضرت معصومه (س) را همراهی می کردند. مسافران کاروان حضرت معصومه (س) به ایران حضرت معصومه (س) در خانواده ای که سرچشمه علم و تقوا بود، متولد شد. بعد از