۹ حرکت اشتباه در انجام حرکات شکمی ورزشکاران معمولا به انجام حرکات شکمی علاقمند هستند، زیرا این حرکات باعث بهتر شدن تناسب اندام می‌شوند. با این وجود حرکات شکمی معمولا به اشتباه انجام می‌شود. انجام صحیح حرکات شکمی باعث بهتر شدن تناسب اندام می‌شوند برخی حرکات شکم که باید در انجام آن‌ها دقت کرد عبارتند