انواع حرکات کششی, اهمیت حرکات کششی در ورزش, حرکات کششی ورزشی اهمیت حرکات کششی در ورزش, حرکات کششی ورزشی اگر شما نیز همانند بیشتر افراد باشید، هر روز صبح از رختخواب خود بلند می‌شوید و بلافاصله کارهای روزمره خود را آغاز می کنید. با این وجود صرف چند دقیقه زمان در رختخواب قبل از دوش