دانلود فیلم مشابه حرکت بازیکن شهرداری در آرژانتین مشابه حرکت بازیکن شهرداری در آرژانتین هم اتفاق افتاده است . با این تفاوت که در اون بازی به جای بازیکن دروازه بان ذخیره که پشت دروازه در حال گرم کردن بود ، وقتی میبینه که بازیکن حریف با دروازه بانشون تک به تک شده ، وارد