گاهی اوقات شاهد لرزش عضلات هنگام ورزش کردن می باشیم که شامل یه عظله یا عظلاتی مختلفی از بدن می شود.این مساله می‌تواند علت‌های متفاوتی داشته باشد که غالباً خطرناک نیستند. علت لرزش عضلات هنگام ورزش چیست؟