حریم خصوصیحریم خصوصی
کسانی که در طی مراسم عروسی به نوعی قدم به حریم خصوصی عروس و داماد می گذارند اغلب از سر سوءنیت این کار را نمی کنند. مواظب حریم خصوصی در مراسم عروسی باشید؟ اگر در مراسم های عروسی که شرکت می کنید کمی دقت کرده باشید متوجه موقعیت هایی شده اید که در آنها بعضی
چگونه مانع چک کردن موبایل خود توسط همسر شوم؟ حال از خود سئوال کنید آیا مرزهای زندگی خود و زناشویی تان را رعایت می کنید؟ چک کردن موبایل همسر بدلایل مختلف پیش می آید.
حریم شخصی قبل و بعد از ازدواج ازدواج حریم خصوصی و شخصی ما را محدود می کند
در این مقاله به اقدامات عملی برای آموزش خودمحافظتی به کودکان می‌پردازیم. احتیاطهای سنتی درمورد غریبه‌ها برای محافظت از کودک کافی نیست چرا که اغلب افرادی که به کودک آسیب می‌زنند معمولاً برای او شناخته شده هستند از این رو تمایز قائل شدن بین یک غریبه و فردی آشنا اما غیر قابل اعتماد برای کودک