حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله امروز کیهان با عنوان ”  پایان بزرگراه با احتیاط برانید! ” خطاب به احمدی نژاد نوشت: آقای رئیس جمهور در ماه های آخر مسئولیت خود دستاوردهایتان را ضایع نکنید! متن کامل این یادداشت بدین شرح است: سفرهای استانی یکی از کارآمدترین برنامه های دولت نهم بود که در