آنوسمی یا از دست دادن حس بویایی در این مطلب از ابرتازه ها درباره آنوسمی یا از دست دادن حس بویایی توضیحاتی را بیان می کنیم. با ما همراه باشید و دانش خود را در این زمینه بالا ببرید. آنوسمی ٬ از دست دادن حس بویایی آنوسمی (Anosmia) شاید واژه ای باشد که تاکنون به