حضرت رقیه حضرت رقیه
روز سوم محرم ، روز حضرت رقیه شهادت حضرت رقیه, روز سوم محرم, روز حضرت رقیه روز سوم ماه‌ محرم‌ الحرام به یاد بزرگ کوچک بانویی، نامگذاری کرده‌اند که خیل وسیعی از عاشقانش را رهسپار مرقد شریفش می‌کند، کودکی که سرنوشت غمبارش در کنار حماسه کربلا، دل خون شیعیان می‌کند، رقیه بابا، فقط سه چهار
حضرت رقیه در واقعه کربلا