حضرت صالححضرت صالح
داستان زندگی حضرت صالح علیه السلام
پیامبری که مردم به او ایمان نیاوردند و او آن‌ها را نفرین کرد