دوازده نکته کوتاه درباره حضرت علی (ع) پیامبر اکرم (ص) : علی، شجاع ترین و قویدل ترینِ مردم است دوازده نکته کوتاه و گویا درباره حضرت علی(ع) ۱. حضرت علی علیه السلام در هیچ جنگ و جهادی شرکت نکرد مگر این که پیروز برگشت.(۱) ۲. رسول خدا صلی الله علیه و آله می گفت: «عَلی