روز گذشته حضور هواداران بیشمار دیوید بکام در شانگهای منجر به زخمی شدن هفت تن از جمله ۴ نیروی امنیتی حاضر در نزدیکی هتل‌ محل اقامت او شد.