پرونده توطئه خانوادگی برای قتل پدر، پس از سه جلسه محاکمه برای تحقیقات بیشتر و رفع نواقص به دادسرا بازگشت. رسیدگی به این پرونده از ۱۳اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ همزمان با ناپدید شدن مرموز مردی به نام حسین در دستور کار پلیس ساوجبلاغ قرار گرفت. با گذشت حدود یک سال از ناپدید شدن مرد جوان، پسر