حق کمیسیون مشاوران املاک (بنگاه) چقدر است؟ حق کمیسیون مشاورین املاک, حق کمیسیون اجاره, حق کمیسیون املاک, حق کمیسیون بنگاه املاک حق کمیسیون مشاورین املاک, حق کمیسیون اجاره دریافت کمیسیون معامله یکی از جاافتاده ترین موضوعات در بنگاه های مشاوره املاک است. این کمیسیون تا ۱۳۷۹/۰۷/۰۴ به صورت سلیقه ای از سوی مشاوران املاک گرفته