همسرانی که مهارت گفت‌وگو ندارند بیشتر بحث می کنند هیچ دو نفری نیستند که بینشان اختلاف نظر به وجود نیاید   هیچ دو نفری نیستند که بینشان اختلاف نظر به وجود نیاید و این مساله در زوج هایی که به تازگی با هم ازدواج کرده اند هم بیشتر دیده می شود. اما ندانستن راه و