حمد و سوره حمد و سوره
سوالات شرعی نماز (۲) در این مطلب از ابرتازه ها سوالات شرعی نماز را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سوالات نماز ٬ سوالات شرعی نماز سوال: اگر کسى به جاى تسبیحات اربعه حمد و سوره را بخواند آیا نمازش باطل مى‌شود؟ جواب: اگر با قصد و اراده حمد را انتخاب
خواندن نماز  سوره حمد ، نماز ، نماز خواندن ،  حمد و سوره 
حکم کم و زیاد کردن نماز واجبات نماز ، کم یا زیاد ، باطل ، کم و زیاد کردن نماز