بیماری نقرس چیست؟ + علائم و درمان نقرس بیماری نقرس, درمان نقرس, درمان گیاهی نقرس نقرس نوعی بیماری التهابی است پیشگیری و درمان بیماری نقرس بیماری نقرس در نتیجه افزایش سطح اسید اوریک در خون ایجاد می شود. شیوع بیماری نقرس در زنان ۹ برابر مردان است.درمان بیماری نقرس معمولا شامل استفاده از دارو می‌شود.