فیلم سینمایی “حوض نقاشی” با بازی نگارجواهریان و شهاب حسینی توانست از مرز فروش ۲ میلیارد گذر کند. فیلم سینمایی “حوض نقاشی” به کارگردانی مازیار میری که توانست از مرز فروش ۲ میلیارد در کشور گذرکند با حدود ۶۸ روز اکران و داشتن ۲۶ سالن سینمایی توانست بار دیگر کارگردانی “مازیار میری” را در جذب