حکایات مولوی, حکایت های خواندنی در مورد غفلت, حکایت غفلت حکایات مولوی, حکایت های خواندنی در مورد غفلت در این مطلب از ابرتازه ها حکایت های خواندنی در مورد غفلت و نادانی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. اولین حکایت حال غافلان: مرحوم ملا احمدنراقى در اشعارى پر