داستان پر زیبا دشمن طاووس, حکایت های مثنوی معنوی, داستانهای مثنوی مولانا داستان پر زیبا دشمن طاووس, حکایت های مثنوی معنوی در این مطلب از ابرتازه ها داستان پر زیبا دشمن طاووس از مثنوی معنوی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید. طاووسی در دشت پرهای خود را