حضرات آیات عظام شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، روحانی، مکارم شیرازی، صانعی، جعفر سبحانی، به پرسشی درباره نسبت فسق دادن به دختران و پسرانی که با هم راه می‌روند پاسخ گفته‌اند. به گزارش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است: دختران و