نظر مراجع تقلید درباره مسواک زدن در ماه رمضان در این مطلب از ابرتازه ها نظر مراجع تقلید را درباره مسواک زدن در ماه رمضان بیان کرده ایم. با ما همراه باشید. مسواک زدن در ماه رمضان ، مسواک زدن در ماه مبارک رمضان بعضی از افراد، فرصت مسواک زدن قبل از اذان صبح را