وکیل مدافع فائزه هاشمی‌رفسنجانی از محکومیت موکلش به شش ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی خبر داد. غلامعلی ریاحی در این باره افزود: موکلم در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و به عنوان تتمیم مجازات به پنج سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب،