حیواناتی که «زشت» تلقی شدن حیواناتی که «زشت» تلقی شدن ماکاک ژاپنی هم که از گونه‌های میمون بر قدیم است یکی دیگر از حیواناتی که به خاطر بی‌توجهی نامش در فهرست حیوانات در معرض خطر قرار دارد.  دو دانشگاه در  استرالیا به صورت مشترک این تحقیق را انجام داده‌اند و در آنها پس از تقسیم