عاقبت تلخ ازدواج خانم معلم و پسر ثروتمند خانم معلم و شوهرش با هم توافق کرده بودند که زن به تدریس زبان انگلیسی بپردازد و مرد به امور خانه‌داری و نگهداری از فرزندشان مشغول شود، اما این زندگی عجیب بعد از ۱۳ سال به بن‌بست رسید و به دنبال شدت گرفتن اختلاف‌های این زوج، پرونده‌های