روش های کسب درآمد برای خانم های خانه دار فرح زنی ۳۵ ساله، متاهل و صاحب دو پسر شش ساله دوقلوست. او ۱۲ سال پیش با شوهرش ازدواج کرد و همواره از زندگی خود راضی بوده است. وقتی ازدواج کرد ۲۳ سال بیشتر نداشت و در دانشگاه در رشته حسابداری مشغول به تحصیل بود. شوهرش