اصول نگهداری از گیاه برگ قاشقی در این مطلب از ابرتازه ها اصول نگهداری از گیاه برگ قاشقی را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. شیوه نگهداری گل برگ قاشقی ٬ گیاه برگ قاشقی این گیاه با نام انگلیسی Desert privet و نام علمی Peperomia magnoliaefolia که در فارسی پیرومیا،