در این مطلب عکس های اصلی اورکان (Asli Orcan) بازیگر نقش سرار در سریال کارادایی را برای شما قرار دادیم.او همدست دادستان جنایت کار در سریال کارادایی است. عکس های بازیگر نقش سرار در سریال کارادایی