عکس های خنده دار و طنز باورنکردنی ۹۴ عکس های خنده دار و طنز باورنکردنی ۹۴ می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد می گیریم چیه؟ بابا آب داد ، بابا نان داد می دانید اولین جمله ای که انگلیسها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟ من می توانم بخوانم و