عکس های باحال و خنده دار از افراد عکس خراب کن عکس های باحال و خنده دار از افراد عکس خراب کن یه مرحله ای بالاتر از روشنفکری هست!… اونم اینه که کتاب نخری تا درخت های کمتری قطع بشن! ما ایرانیها الان تو این مرحله ایم عکس های باحال و خنده دار از افراد