عکس های خنده دار از شوخی های خفن در محل کار این عکس ها مربوط به شوخی های بیش از حد در محل کار با همکاران است.