عکس های دیدنی و متن های زیبا درباره گرگ   جملات زیبا و خواندنی در مورد گرگ       زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ     ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد ..     در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ ..     بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا ..   متن های زیبا